Õiguslased koolitused – räägime nii, et ka Maali aru saab!

Meilt on võimalik tellida erinevaid õigusalaseid koolitusi. Meie koolitajad on spetsialistid, kes omavad lisaks veel ka andragoogi kutsetunnistust ning pikaaegset täiskasvanute koolitamise kogemust.

Pakume õigusalaseid seminare ja koolitusi alljärgnevatel teemadel:

  • Võlaõigus I – üldpõhimõtted ja võlaõiguslikud lepingud (müügileping, rendileping, teenuse osutamise lepingud jne) ning nende peamised erinevused – UUS!
  • Võlaõigus II – Õiguskaitsevahendid ja nende rakendamine, võlaennetus ning võlgnevuste sissenõudmine – teavitamine, inkasso kasutamine, maksekäsu kiirmenetlus. TELLI SISEKOOLITUS!
  • Tööõigus I – Töötajate ja tööandjate õigused ning kohustused – UUS! TELLI SISEKOOLITUS! Koolituskava koostamisel arvestame Teie ettevõttes kehtivate regulatsioonidega.
  • Tööõigus II – Tööohutus ja töökeskkonnaspetsialisti ülesanded
  • Tööõigus III – Kollektiivlepingute sõlmimine, üldkoosoleku korraldamine, töötajate usaldusisiku valimine ning tema õigused ja kohustused, järelevalve teostamine.
  • Sissejuhatuse tsiviilõigusesse – peamised printsiibid ja põhimõtted, tähtaja kulgemine, dokumentide kätte toimetamine, hea usu põhimõte, lepingu tühisuse ja tühistamise alused.
  • Kohandatud õiguskool – koostame koolituskava koostöös kliendiga.

Koolituse hind sõltub koolituse teemast, asukohast ja osalejate arvust. Küsi julgelt pakkumist!

Comments are closed.