Head õpetajad maksavad palju, kuid halvad õpetajad maksavad veel palju rohkem.
Bob Talbert

Hea klient!

Koolituspakkumise saamiseks võite täita meie hinnapäringu vormi või võtke palun ühendust meie müügijuhiga – liis(at)vaabel.ee, kes heameelega aitab Teil välja selgitada koolitusvajaduse ning koostab lähtuvalt sellest Teile ka parima koolituspakkumise.

Koolituspakkumise koostamisel võtame arvesse iga kliendi eripära, tegevusvaldkonda ja eelevaid kogemusi antud tarkvaraga töötamisel. Parima koolituskava koostamiseks on kõigepealt võimalik oma teadmisi testida spetsiaalsel internetilehel. Tulemustest lähtuvalt saab otsustada, mille rohkem tähelepanu pöörata, millised on õppegruppide koosseisud, et õpilaste tase oleks võimalikult ühtlane.

Vajadusel võime Teile koolituskava ka ise koostada, mille tarvis viime Teie juures läbi küsitluse, kaardistame põhilised tegevusvaldkonnad, enam esinevad probleemid/mured ja vajakajäämised. Kogutud infost lähtuvalt, koostame spetsiaalselt Teie vajadusi silmas pidades Teile koolituskava. Tagame täieliku koolituse käigus omandatud informatsiooni konfidentsiaalsuse.

Comments are closed.